VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Řidičský průkaz skupiny B – pro osobní auta do 3.5 Tuny.

Předložení 2 dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz)

Minimální věk 22 let a 2 roky praxe za volantem.

V karavanu platí zákaz kouření a vstupu domácích mazlíčků

Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání a vše ostatní).

V případě nehody zavolá zákazník policii, zpracuje nákres průběhu nehody včetně zapsání kontaktů na účastníky nehody a oznámí tuto skutečnost pronajímateli okamžitě na telefoní číslo v kontaktech.

V případě poruchy na cestě je zákazník oprávněn provádět opravy nebo nákup náhradních dílů pouze po telefonické domluvě s pronajímatelem, k proplacení je třeba mít řádný daňový doklad.

Zákazník není oprávněn karavan dále pronajímat a používat ho k účelům, k nímž není určen, např. k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.

Zákazník hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.

Při vrácení musí být vnitřní prostor řádně vyčištěn, poplatek za vrácení nevyčištěného vozu činí 1.000,-Kč, při silném znečištění až 5.000,-Kč, vyprázdněná odpadní nádrž, 2x propláchnutá a vyprázdněná kazeta WC – uživatel obsah při vracení nedoplňuje – za nevyprázdněnou odpadní nádrž, nebo kazetu WC poplatek 500,- Kč.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Do 5-ti dnů po rezervaci obytného vozu je nutné zaplatit 30% celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, která Vám bude zaslána e-mailem, po tuto dobu je obytný vůz pro vás rezervován zdarma.

vratná kauce 20.000 Kč, je nutná zaplatit hotově před převzetím, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu. Kauce může být použita na případné škody, které nejsou kryty havarijním pojištěním, případně znečištění.

V případě vrácení po uplynutí dohodnutého termínu účtujeme 6.000,- Kč auto za každý další započatý den

Denní nájezd 300 Km, při překročení limitu je účtován poplatek 6 Kč/Km

Doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději v den převzetí karavanu, nebo převodem na náš účet, platba musí být připsána na našem účtu min. 1 den před převzetím karavanu

Havarijní pojištění vozidla je s 10% spoluúčastí zákazníka, min. 10.000,-Kč

STORNO PODMÍNKY:

Více než 30 dní před začátkem termínu strženo 70% ze zálohy.

30 – 14 dní před začátkem termínu strženo 100% ze zálohy.

Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Při poškození obytného vozu v rozsahu bránícímu v pronájmu, může pronájímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA:

Obytné vozy mají při vašem vyzvednutí plnou nádrž. S plnou nádrží je zákazník také vrací v den příjezdu.

Obytné vozy se předávají první den půjčení v 10:00 hod. a vracejí poslední den půjčení v 16:00 hod., případně dle dohody obou stran

Při předání a převzetí obě strany podepíší předávací protokol

Veškeré informace mají informativní charakter a mohou být upřesněni při převzetí vozu a podpisu smlouvy.